Installation

Installation, långtidsuthyrning eller leasing av ljud/ljus/FX är ett bra alternativ för
krogar, folkparker eller offentliga lokaler.
I längden lönar det sig då vi har kostnadsfritt underhåll av utrustningen.

Vi går tillsammans med dig som kund genom behoven och skapar sedan ett avtal
där båda parter är nöjda.